Modelos

InBodyS10 InBody770 InBody570 InBody370S InBody270 InBody120
Método de
Medición
DSM-BIA SMF-BIA,
DSM-BIA
DSM-BIA SMF-BIA,
DSM-BIA
SMF-BIA,
DSM-BIA
DSM-BIA
Frecuencias 1, 5, 50, 250, 500, 1000kHz 5, 50, 500kHz 5, 50, 250kHz 20, 100kHz
Hoja de

Resultado

A4(Adulto, Agua), Papel Térmico A4(Adulto, Niño, Agua) A4(Adulto, Niño) A4(Adulto, Niño), Papel Térmico A4(Adulto), Papel Térmico
Duración de la

Medición

1min. 50seg. 1min 50seg. 15seg. 15seg. 17seg.
Almacenamiento

de Datos

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Software O O O O O O
Conexión
Inalámbrica
Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth Bluetooth
Peso del Equipo 2Kg 38Kg 24Kg 26Kg 14Kg 4.3Kg

* SMF-BIA : Multi-frecuencia Simultánea de Análisis de Impedancia Bioeléctrica
* DSM-BIA : Multi-frecuencia Directa Segmental de Análisis de Impedancia Bioeléctrica

WhatsApp chat